Πληροφορίες

Σχετικά με το UBI4ALL

Το UBI4All ιδρύθηκε ως νομική οντότητα που είναι υπεύθυνη για το Raffle σε σχέση με την παιδική ηλικία των Ευρωπαίων πολιτών για το βασικό εισόδημα χωρίς όρους. ECI-UBI 2020.

Θα φροντίσει για όλες τις δωρεές και τον χειρισμό του Raffled ενός έτους μόνο-UBI.
Επίσης, τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του ECI-UBI 2020.

Τα καταστατικά του ιδρύματος UBI4ALL είναι εδώ:
Statutes of Foundation UBI4ALL - 20200812 - Αγγλική έκδοση

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε αυτό το PDF:
Έννοια V1 για μια ευρωπαϊκή παρουσίαση UBI για εθνικούς συντονιστές V1.0

en English
X