Terms & Conditions

Όροι και Προϋποθέσεις UBI4ALL

Γενικοί όροι χρήσης, συμμετοχή και επιχειρηματικοί όροι του Ιδρύματος UBI4ALL

A. Γενικές πληροφορίες

Β. Όροι χρήσης για την ηλεκτρονική υπηρεσία www.ubi4all.eu του UBI4ALL Stichting, διεύθυνση

Γ. Προϋποθέσεις για τους υποστηρικτές

Δ. Προϋποθέσεις συμμετοχής σε κληρώσεις για βασικό εισόδημα χωρίς όρους

Ε. Τελικές διατάξεις

A. Γενικές πληροφορίες

1. πάροχος και πεδίο εφαρμογής των όρων χρήσης

1.1 Πάροχος της διαδικτυακής υπηρεσίας «www.ubi4all.eu» (εφεξής «η υπηρεσία») και επομένως ο συμβατικός συνεργάτης του χρήστη της υπηρεσίας (εφεξής «χρήστης») είναι το UBI4ALL Stichting (εφεξής επίσης αναφέρεται ως "UBI4ALL").

1.2 Οι ακόλουθες διατάξεις περιέχουν τους όρους και τους κανόνες συμπεριφοράς για τη χρήση της υπηρεσίας, την υποστήριξη καθώς και τη συμμετοχή σε λοταρίες και είναι δεσμευτικές για όλες τις νόμιμες συναλλαγές και πράξεις παρόμοιες με τις νομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ του UBI4ALL και του χρήστη. Επιπλέον, οι όροι και οι προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ των χρηστών μεταξύ τους όσον αφορά την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μέσα και μέσω της υπηρεσίας.

2. συμπληρωματικοί όροι

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις συμπληρώνονται από όρους και προϋποθέσεις για μεμονωμένες κληρώσεις βραβείων όπως δημοσιεύθηκαν στο www.ubi4all.eu.

Β. Όροι χρήσης για την ηλεκτρονική υπηρεσία www.ubi4all.eu

1. τη χρήση της υπηρεσίας

1.2 Η χρήση της υπηρεσίας («σερφάρισμα») επιτρέπεται γενικά σε όλους τους ανθρώπους. Η ενεργή χρήση περιλαμβάνει, ειδικότερα, την εγγραφή για το νούμερο Απεριόριστου Βασικού Εισοδήματος, το οποίο κατά τη στιγμή της κλήρωσης επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω και που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. διακοπή των έργων / απαγορευμένα έργα

2.1 Ο χρήστης υποχρεούται προς το UBI4ALL να μην δημοσιεύσει οποιοδήποτε περιεχόμενο παράνομο ή παράνομο ή - για οποιονδήποτε λόγο - που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή να διαφημιστεί στις Κάτω Χώρες ή μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά έργα που ή / και το περιεχόμενό τους εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες είναι απαράδεκτα:

- μέσα προπαγάνδας κατά την έννοια του ολλανδικού νόμου [§§?] Και έργων που περιέχουν ή αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των αντισυνταγματικών οργανώσεων ·

- έργα των οποίων το περιεχόμενο ή / και οι στόχοι στρέφονται κατά της ελεύθερης δημοκρατικής τάξης ή της ιδέας της διεθνούς κατανόησης ·

- έργα των οποίων το περιεχόμενο κάνει διακρίσεις εις βάρος ατόμων με βάση την προέλευση, την εμφάνιση, τις ικανότητες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο ή την ηλικία ·

- έργα που απεικονίζουν ή αναφέρονται σε σκληρές πράξεις βίας εναντίον ανθρώπων ή ζώων με τρόπο που δοξάζει ή περιορίζει αυτές τις πράξεις βίας ή που απεικονίζει τη σκληρή ή απάνθρωπη φύση της πράξης κατά τρόπο που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ·

- επιχειρήσεις που δοξάζουν τον πόλεμο ·

- έργα τα οποία, ή το περιεχόμενο των οποίων, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδίως με την απεικόνιση ή την περιγραφή ανθρώπων που πεθαίνουν ή πέθαναν ή υπέστησαν ή υπέστησαν σοβαρή σωματική ή ψυχική ταλαιπωρία, όπου ένα πραγματικό γεγονός απεικονίζεται χωρίς να υπάρχει έννομο ενδιαφέρον για αυτήν τη μορφή απεικόνισης ή αναφοράς · η συγκατάθεση είναι άσχετη.

- έργα που παραβιάζουν ή αναμένεται να παραβιάσουν τον νόμο για τα όπλα ·

- έργα που απεικονίζουν ή περιγράφουν παιδιά ή νέους σε αφύσικες στάσεις με έμφαση στο φύλο, οι οποίες είναι πορνογραφικές, ιδίως εάν περιλαμβάνουν βία, σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ή νέων ή σεξουαλικές πράξεις ατόμων με ζώα, καθώς και περιεχόμενο που για άλλοι λόγοι παραβιάζουν τους κανονισμούς για την προστασία των νέων · Αυτό ισχύει επίσης για έργα τα οποία αναφέρονται ακόμη ή υπαινίσσονται τέτοιο περιεχόμενο ή / και στόχους

- έργα που προωθούν παιχνίδια που απαιτούν κρατική άδεια ή που περιλαμβάνουν ή διαφημίζουν αλυσίδες, πυραμίδες, στοιχήματα ή συναφή θέματα ·

- έργα που είναι προσβλητικά, δυσφημιστικά ή με άλλο τρόπο προσβλητικό ή / και δείχνουν ρατσιστικές, αντισημιτικές, αντι-ισλαμικές τάσεις ·

- Έργα που παραβιάζουν το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της οικείας σφαίρας, καθώς και το δικαίωμα στην εικόνα κάποιου ή / και απειλούν ή αλλιώς ασκούν ή θα ασκήσουν πίεση σε άλλους με οποιονδήποτε τρόπο,

Ο χρήστης υποχρεούται, σε σχέση με αυτό το σημείο 2.1, να εξετάσει τα έργα που σκοπεύει να σταματήσει.

3. κανόνες για άλλο περιεχόμενο χρήστη / φωτογραφίες χρήστη

3.1 Οι διατάξεις της ενότητας 2.1 εφαρμόζονται πλήρως σε όλο το περιεχόμενο που ο χρήστης τοποθετεί στην υπηρεσία, δηλαδή σε συγκεκριμένα κείμενα και εικόνες.

3.2 Ο χρήστης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σε επικουρικές θέσεις τρίτων, εάν ο ίδιος δεν είναι ο συντάκτης του εν λόγω περιεχομένου.

4. δικαιώματα χρήσης περιεχομένου

4.1 Ο χρήστης που τοποθετεί περιεχόμενο στην υπηρεσία παρέχει UBI4ALL μεταβιβάσιμα απλά, χωρικά και χρονικά απεριόριστα δικαιώματα χρήσης στο περιεχόμενο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας.

4.2 Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρήστης παραχωρεί ιδιαίτερα στο UBI4ALL το δικαίωμα να κάνει το σχετικό περιεχόμενο τεχνικά διαθέσιμο στην υπηρεσία για ανάκτηση και να κάνει τις απαραίτητες αναπαραγωγές (αποθήκευση στους διακομιστές κ.λπ.). Επιπλέον, ο χρήστης παραχωρεί στο UBI4ALL το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα περιεχόμενα προκειμένου να είναι σε θέση να τα παρουσιάσει καλύτερα στον ιστότοπο. Επιπλέον, το UBI4ALL έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα περιεχόμενα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, να στέλνει και να αναπαράγει με άλλο τρόπο τα περιεχόμενα, όπου αυτό περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα την πρόσβαση του περιεχομένου ή την αποστολή με μεταφορά του περιεχομένου σε σταθερά ή κινητά τερματικά άλλοι χρήστες στο πλαίσιο αυτοματοποιημένων υπηρεσιών συνδρομής (υπηρεσίες push) ή υπηρεσιών ανάκτησης (υπηρεσίες έλξης) (π.χ. μέσω podcasting, RSS feed, Atom feed, XML interface ή άλλων τεχνολογιών). Το δικαίωμα μετάδοσης θεωρείται ότι περιλαμβάνει, ιδίως, το δικαίωμα αναπαραγωγής περιεχομένου στην υπηρεσία με συνεχή μετάδοση των δεδομένων (ροή), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ρύθμισης της ροής με τέτοιο τρόπο ώστε η μετάδοση δεδομένων να μπορεί να αποθηκευτεί από το παραλήπτης.

5. εμπορική χρήση / άλλη ακατάλληλη συμπεριφορά

5.1 Η Υπηρεσία προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση για εμπορικούς ή / και επιχειρηματικούς σκοπούς. Αυτό ισχύει ιδίως για την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους έναντι πληρωμής ή την πρόσκληση υποβολής αντίστοιχης προσφοράς και την ονομασία αριθμών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ιδίως αριθμούς 0900) ή αριθμών SMS προστιθέμενης αξίας (Premium SMS) εντός του πεδίου εφαρμογής της Υπηρεσίας. Αυτή η απαγόρευση ισχύει με τον ίδιο τρόπο στη σχέση μεταξύ των χρηστών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επικοινωνία γίνεται χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία και τις λειτουργίες της, καθώς και στη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους έναντι πληρωμής.

5.2 Επιπλέον, ο Χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτόματες ή μη αυτόματες διαδικασίες για την ανάγνωση, αποθήκευση, επεξεργασία, αλλαγή, προώθηση ή κατάχρηση δεδομένων από την Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

5.3 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εισάγει ιούς, Trojans και αντίστοιχα σενάρια και προγράμματα ή παρόμοιο κακόβουλο κώδικα στην Υπηρεσία. Απαγορεύεται επίσης η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.4 Ειδικότερα, απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση, αποστολή ή άλλη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή τρίτων.

6. Ενημερωτικό δελτίο / Διαφήμιση

Κατόπιν ρητού αιτήματος, το UBI4ALL στέλνει στο χρήστη ένα ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, το οποίο περιέχει πληροφορίες σύνταξης από και σχετικά με την προσφορά του UBI4ALL (π.χ. ότι ένα νέο βασικό εισόδημα αντλείται από παρτίδα). Επιπλέον, το UBI4ALL διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον χρήστη μέσω e-mail για τα δικά του προϊόντα και προσφορές τρίτων. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα επιλέγοντας την αντίστοιχη λειτουργία στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας ένα e-mail στο info@ubi4all.eu.

7. Εγγύηση και ευθύνη του χρήστη / απελευθέρωση σχετικά με παράνομο περιεχόμενο

7.1 Ο χρήστης εγγυάται στην UBI4ALL ότι δικαιούται και σε θέση να μεταβιβάσει τα δικαιώματα στο βαθμό που καθορίζεται από τη ρήτρα 6. Ο χρήστης εγγυάται περαιτέρω στην UBI4ALL ότι δεν θα τοποθετήσει περιεχόμενο στην υπηρεσία του οποίου το αντικείμενο ή το περιεχόμενο παραβιάζει τις ρήτρες 4, 5 και 7.

7.2 Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που έχει δημοσιεύσει, καθώς και για την ύπαρξη τυχόν νομικών θέσεων που απαιτούνται για αυτό. Το UBI4ALL δεν ελέγχει τα περιεχόμενα που έχει δημοσιεύσει ο χρήστης.

Τυχόν περαιτέρω αξιώσεις αποζημίωσης από την UBI4ALL παραμένουν ανεπηρέαστες.

8 Ευθύνη του UBI4ALL

Το UBI4ALL είναι βασικά υπεύθυνο σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Ωστόσο, ισχύουν δύο περιορισμοί: Εάν οι ζημιές στον χρήστη οφείλονται στην απώλεια δεδομένων, το UBI4ALL δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό, στο βαθμό που οι ζημιές θα είχαν αποφευχθεί με τακτική και πλήρη υποστήριξη όλων των σχετικών δεδομένων από τον χρήστη. Σε περίπτωση ελαφρώς αμελητέων ενεργειών ή παραλείψεων, η ευθύνη του UBI4ALL αποκλείεται επίσης για συμβόλαια μη τυπικές ή απρόβλεπτες ζημίες, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν επηρεάζει τη ζωή, το σώμα ή την υγεία.

9. επικουρικοί πράκτορες

Η UBI4ALL διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτους για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.

10. παραβιάσεις των όρων χρήσης

Το UBI4ALL διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει περιεχόμενο που είναι απαράδεκτο σύμφωνα με αυτούς τους όρους χρήσης καθώς και να προειδοποιήσει τους χρήστες μετά από παραβίαση αυτών των όρων χρήσης, προκειμένου να ενθαρρύνει τους χρήστες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Οι προειδοποιήσεις και οι αναστολές κοινοποιούνται στον χρήστη σε μορφή κειμένου. Επιπλέον, μπορεί να εκδηλωθεί ένας έκτακτος τερματισμός της σχέσης χρήστη.

11. καταγγελία της συμφωνίας χρήστη

11.1 Η σχέση χρήστη μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη, με το UBI4ALL με προειδοποίηση δύο εβδομάδων. Και τα δύο μέρη διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση για καλό σκοπό. Κάθε τερματισμός απαιτεί μορφή κειμένου, δηλαδή τουλάχιστον ένα e-mail.

11.2 Μετά τη λήξη της σύμβασης, όλα τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν, εκτός εάν απαιτείται αποθήκευση για νομικούς λόγους. Επομένως, δεν είναι δυνατή η επανενεργοποίηση.

11.3 Εάν το UBI4ALL δηλώσει έκτακτο τερματισμό στον χρήστη, ο χρήστης δεν μπορεί να εγγραφεί ξανά στην υπηρεσία χωρίς τη συγκατάθεση του UBI4ALL.

Γ. Προϋποθέσεις για τους υποστηρικτές

1. αρχές

1.1 Το UBI4ALL διαμεσολαβεί δωρεές υποστηρικτών στους αποδέκτες βασικού εισοδήματος (δικαιούχοι) και συλλέγει δωρεές για την πραγματοποίηση των οργανωτικών του σκοπών.

1.2 Όλες οι πληρωμές των υποστηρικτών (εφάπαξ πληρωμές, τρέχουσες πληρωμές) στο «δοχείο βασικού εισοδήματος» διαχειρίζονται η UBI4ALL εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για λογαριασμό των δωρητών αποκλειστικά για την πληρωμή άνευ όρων βασικού εισοδήματος στους δικαιούχους.

1.3 Οι δωρεές χρησιμοποιούνται από το UBI4ALL αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

2. πρόβλεψη για τη χρήση πληρωμών των υποστηρικτών

2.1 Οι υποστηρικτές μπορούν να αποφασίσουν εάν οι εφάπαξ ή οι τρέχουσες πληρωμές τους θα δοθούν ως δωρεά για τους σκοπούς του UBI4ALL ή ως δώρο στο βασικό εισόδημα, ή πώς θα κατανεμηθεί μια πληρωμή μεταξύ των δύο σκοπών.

2.2 Εάν δεν υπάρχει διάταξη σχετικά με τη χρήση, το UBI4ALL δικαιούται να εισπράξει έως και το 50% της πληρωμής ως δωρεά. Σε περίπτωση πληρωμών άνω των 1.000 €, το UBI4ALL θα ρωτήσει τον υποστηρικτή πώς θα χρησιμοποιηθεί η πληρωμή, εάν μπορεί να γίνει επικοινωνία.

3. πληρωμές στο βασικό εισόδημα

3.1 Οι πληρωμές στο pot για βασικό εισόδημα πραγματοποιούνται από τον υποστηρικτή με την προϋπόθεση και την οδηγία ότι η UBI4ALL διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα, μαζί με όλες τις άλλες πληρωμές στο pot για βασικό εισόδημα, σε εμπιστοσύνη και ξεχωριστά από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία για τους υποστηρικτές και τα προωθεί σε παραλήπτες Απεριόριστου Βασικού Εισοδήματος ως δωρεές από τους υποστηρικτές. Η μεταφορά είναι ανώνυμη. Το UBI4ALL ούτε θα αποκαλύψει τα ονόματα των δωρητών στους δικαιούχους ούτε τα ονόματα των δικαιούχων στους δωρητές.

3.2 Οι υποστηρικτές εξουσιοδοτούν το UBI4ALL να επιλέξει τους αποδέκτες των δωρεών τους από τους αιτούντες. Η επιλογή αυτή τη στιγμή γίνεται με κλήρωση.

3.3 Οι υποστηρικτές εξουσιοδοτούν το UBI4ALL να καθορίσει το ποσό των δωρεών. Προς το παρόν, βασικό εισόδημα 9.600 € ανά παραλήπτη, πληρωτέο σε 12 μηνιαίες δόσεις των 800 € το καθένα, αντλείται με κλήρωση.

3.4 Κατά την προώθηση των δωρεών, οι πληρωμές που λαμβάνονται πρώτα θεωρούνται ότι χρησιμοποιούνται πρώτες (first-in, first-out) και κατανέμονται εξίσου σε όλους τους παραλήπτες της αντίστοιχης προώθησης.

3.5 Οι υποστηρικτές παραιτούνται από αξιώσεις για αποπληρωμή πληρωμών που δεν έχουν ακόμη προωθηθεί στο βασικό εισόδημα. Εάν το UBI4ALL σταματήσει τελικά να παρέχει άνευ όρων βασικό εισόδημα, ένα εναπομένον υπόλοιπο των κεφαλαίων που διαχειρίζονται σε καταπιστεύματα, το οποίο είναι μικρότερο από το ποσό ενός τελευταίου χορηγηθέντος βασικού εισοδήματος, μπορεί να διατεθεί στο UBI4ALL για να επιδιώξει τους οργανωτικούς του σκοπούς.

3.6 Απόδειξη ορθής χρήσης

Το UBI4ALL θα έχει τη σωστή διαχείριση και χρήση των χρημάτων στο βασικό εισόδημα που ελέγχεται από έναν ελεγκτή και θα δημοσιεύει το αποτέλεσμα του ελέγχου στην ετήσια έκθεσή του.

4. δωρεές

Οι δωρεές στο UBI4ALL θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς. Κατόπιν αιτήματος, οι δωρητές θα λάβουν απόδειξη δωρεάς («πιστοποιητικό δωρεάς»). Για δωρεές για αποστολή σε παραλήπτες βασικού εισοδήματος δεν μπορεί να εκδοθεί απόδειξη δωρεάς.

Δ. Όροι συμμετοχής σε κληρώσεις βραβείων για άνευ όρων βασικό εισόδημα

1. επιλεξιμότητα

1.1 Όλα τα άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών και διαμένουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της εγγραφής έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

1.2 Όλα τα άτομα που έχουν εγγραφεί στην κλήρωση του βραβείου στη διεύθυνση www.ubi4all.eu με σωστά δεδομένα κατά την έννοια της ταυτότητάς τους, έχουν αποδεχτεί τους όρους χρήσης και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία δεδομένων, θα λάβουν μέρος στην τρέχουσα κλήρωση .

1.3 Άτομα που δεν έχουν συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του βασικού εισοδήματος με δωρεά μπορούν επίσης να συμμετέχουν ρητά. Επομένως, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της υποστήριξης και της πιθανότητας νίκης.

1.4 Κάθε άτομο μπορεί να λάβει μέρος μόνο μία φορά ανά κλήρωση μέσω του ιστότοπου.

1.5 Η αποτελεσματική συμμετοχή σε λοταρία δίνεται μόνο εάν το πλήρες όνομα (όλα τα επώνυμα και τα επώνυμα, όπως σε έγκυρο επίσημο έγγραφο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης), την ημερομηνία γέννησης των συμμετεχόντων και τη χώρα διαμονής της ΕΕ έχουν εισαχθεί πλήρως και σωστά στη φόρμα εγγραφής.

1.6 Η συμμετοχή σε κλήρωση δεν σχετίζεται με την αγορά αγαθών ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας.

2. αποκλεισμός από τη συμμετοχή

2.1 Άτομα που έχουν ήδη λάβει ένα βασικό εισόδημα ή που έχουν ήδη λάβει ένα βασικό εισόδημα κατά την έννοια αυτών των προϋποθέσεων κατά την ημέρα της κλήρωσης αποκλείονται από τη συμμετοχή.

2.2 Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων συμμετοχής, το UBI4ALL διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει άτομα από τη συμμετοχή σε λοταρίες.

2.3 Εάν η κλήρωση ή η συμμετοχή σε αυτό απαγορεύεται στον τόπο συμμετοχής από νόμο ή άλλους κανονισμούς, δυστυχώς δεν είναι δυνατή η συμμετοχή από αυτόν τον τόπο.

3. εφαρμογή του λοταριού

3.1 Οι ημερομηνίες των λοταριών και ο αριθμός των βασικών εισοδημάτων που αντλούνται σε κάθε περίπτωση ανακοινώνονται στη διεύθυνση www.ubi4all.eu.

3.2 Οι λαχειοφόρες ταινίες θα γυριστούν και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο για προβολή. Η ακριβής ημερομηνία της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στη διεύθυνση www.ubi4all.eu.

3.3 Οι κληρώσεις των βραβείων μπορούν επίσης να προβληθούν μέσω ζωντανής ροής σε κανάλι προσβάσιμο στο κοινό (π.χ. YouTube ή τηλεόραση) και στη συνέχεια να διατεθούν για προβολή στο διαδίκτυο.

3.4 Όταν συμμετέχουν σε λοταρία, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αριθμούς εισιτηρίων λαχειοφόρων αγορών που θα τους αποσταλούν μέσω email. Στη δημόσια κλήρωση, δημιουργείται ένας νικητής αριθμός για κάθε βασικό εισόδημα που πρέπει να αντληθεί. Οι συμμετέχοντες με αριθμούς εισιτηρίων που αντιστοιχούν σε έναν από αυτούς τους νικητήριους αριθμούς έχουν κερδίσει.

3.5 Η νομική προσφυγή, π.χ. λόγω εικαζόμενων ή πραγματικών σφαλμάτων στην εκτέλεση του λοταριού, αποκλείεται.

4. επεξεργασία

4.1 Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail και το πλήρες όνομα και η χώρα διαμονής τους θα δημοσιευτούν στο www.ubi4all.eu. Οι νικητές συμφωνούν ρητά σε αυτήν τη μορφή δημοσίευσης.

4.2 Οι νικητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται για τη συμμετοχή (πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, χώρα διαμονής) είναι αληθείς. Η ημερομηνία γέννησης και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα δημοσιευθούν.

4.3 Εάν οι νικητές δεν απαντήσουν εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή της ειδοποίησης για το βραβείο τους, η αξίωσή τους για το βραβείο λήγει. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.4 Το βασικό εισόδημα καταβάλλεται μέσω μεταφοράς σε λογαριασμό στην περιοχή πληρωμών SEPA. Τα έξοδα συναλλαγής ή τα έξοδα μεταφοράς με άλλα μέσα θα αφαιρεθούν από το έπαθλο.

4.5 Δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα για την πληρωμή του άνευ όρων βασικού εισοδήματος και δεν απαιτείται ειδοποίηση για το έπαθλο.

5 Πρόωρος τερματισμός του λοταριού

5.1 Το UBI4ALL διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τερματίσει μια κλήρωση ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το UBI4ALL κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας ιδίως εάν για τεχνικούς λόγους (π.χ. ιούς στο σύστημα του υπολογιστή, χειραγώγηση ή σφάλματα στο υλικό ή / και στο λογισμικό) ή για νομικούς λόγους δεν είναι εγγυημένη η σωστή εκτέλεση του λοταριού. Εάν ένας τέτοιος τερματισμός προκλήθηκε από τη συμπεριφορά ενός συμμετέχοντα, το UBI4ALL μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε από αυτό το άτομο.

5.2 Εξαιρούνται οι αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης του συμμετέχοντος σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της κλήρωσης.

6. βραβείο

6.1 Οι νικητές λαμβάνουν ένα άνευ όρων βασικό εισόδημα, το οποίο χορηγείται σε μηνιαία ποσά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο αριθμός, το ποσό και ο όρος των βασικών εσόδων που αναλήφθηκαν θα ανακοινωθούν στο www.ubi4all.eu πριν από κάθε κλήρωση.

6.2 Η πληρωμή πραγματοποιείται στην αρχή του μήνα. Ο πρώτος μήνας πληρωμής είναι ο επόμενος μήνας του βραβείου, αλλά το νωρίτερο τον πρώτο μήνα μετά την επιτυχή επαλήθευση των προσωπικών δεδομένων.

6.3 Ένα άτομο μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά στην ίδια κλήρωση.

6.4 Δεν υπάρχει δικαίωμα σε εφάπαξ πληρωμή του ποσού που κερδίζει σε καμία περίπτωση.

7 Συμπληρωματικές συνθήκες για μεμονωμένες κληρώσεις

Περαιτέρω προϋποθέσεις για μεμονωμένες λοταρίες θα ανακοινωθούν με την ανακοίνωση του αντίστοιχου λοταριού στο www.ubi4all.eu.

Ε. Τελικές διατάξεις

1. προστασία δεδομένων

Δείτε το www.ubi4all.eu/privacypolicy

2. ευθύνη

2.1 Η ανακοίνωση των νικητών είναι χωρίς εγγύηση.

2.2 Το UBI4ALL ως διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από τη συμμετοχή στο λοταίο ή την απρόσιτη πρόσβαση του διακομιστή Διαδικτύου, εκτός εάν αυτές οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή σκόπιμη ενέργεια για την οποία είναι υπεύθυνος ο διοργανωτής.

3. τροποποίηση αυτών των όρων, εφαρμοστέου δικαίου

3.1 Το UBI4ALL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους ανά πάσα στιγμή και χωρίς να αιτιολογήσει. Οι νέοι όροι θα σταλούν στο χρήστη μέσω e-mail.

3.2 Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης θεωρείται ότι έχουν συμφωνηθεί εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί στην εγκυρότητά του εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή του e-mail. Η ένσταση πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου. Το UBI4ALL θα ενημερώσει τον χρήστη ξεχωριστά στο e-mail σχετικά με την πιθανότητα ένστασης, την προθεσμία και τις συνέπειες της αδράνειας του χρήστη. Εάν ο χρήστης αντιταχθεί, κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμφωνία χρήστη σε μορφή κειμένου με την περίοδο ειδοποίησης που ισχύει για τον συνηθισμένο τερματισμό.

3.3 Η δυνατότητα τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν ισχύει για αλλαγές που επηρεάζουν το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής της βασικής χρήσης της Υπηρεσίας εις βάρος του Χρήστη, ούτε για την εισαγωγή νέων υποχρεώσεων για τον Χρήστη που δεν είχαν καθοριστεί προηγουμένως στους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν πρέπει να γίνουν αλλαγές στις προϋποθέσεις, το UBI4ALL θα προσφέρει τη συνέχιση της σχέσης χρήστη υπό τις νέες συνθήκες.

3.4 Η συμβατική σχέση μεταξύ του UBI4ALL και του χρήστη / συμμετέχοντα / συνδρομητή, καθώς και οι προϋποθέσεις αυτές υπόκεινται αποκλειστικά στο δίκαιο των Κάτω Χωρών.

Κατάσταση: 25.09.2020

en English
X